Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności i plików cookies serwisu contramma.pl 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy dokument opisuje zasady przetwarzania danych osobowych, zasady używania tzw. ciasteczek (plików cookies) na stronie www.contramma.pl 
  2. Zapisy dotyczą osób, które odwiedzają serwis www.contramma.pl i/lub dokonują za jego pośrednictwem zakupu biletów. 

ADMINISTRATOR DANYCH 

1. Administratorem danych jest EM GRUPA s.c. M. Molęda, M. Molęda ul. Popowicka 28, p. I, 54-237 Wrocław, NIP 8943083073

2. Administrator przetwarza dane osobowe podawane podczas zakupu biletów, to jest imię i nazwisko, dane kontaktowe, takie jak telefon, adres e mail, dane dotyczące sposobu płatności, dane firmy. 

3. Dane przekazywane są dobrowolnie i są niezbędne do dokonania zakupu biletów. 

4. Administrator przetwarza także dane o charakterze informatycznym i statystycznym, takie jak adres IP, przeglądarka, używany program pocztowy, aktywności wykonywane w serwisie itd. 

PRZETWARZANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH 

1. Celem przetwarzania danych jest realizacja zawartej umowy (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Administrator przetwarza dane osobowe również w celu realizacji nałożonych prawem obowiązków – w szczególności chodzi tu o przepisy podatkowe (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu realizacji usług marketingowych (także przy wykorzystaniu plików cookies i technologii śledzących oraz przez newsletter), zapewnienia bezpieczeństwa strony i wykrywania nadużyć (np. poprzez gromadzenie tzw. logów serwera), dochodzenia i obrony przed ew. roszczeniami (np. dochodzenie należności za produkty), czy prowadzenie korespondencji (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

2. Dane związane z realizacją zawartej umowy Administrator będzie przechowywać do czasu przedawnienia wszelkich związanych z nią zobowiązań cywilnoprawnych i podatkowych. Dane związane z wysyłaniem newslettera, Administrator będzie przetwarzać do czasu cofnięcia zgody na jego wysyłanie. Dane związane z używaniem plików cookies w ramach narzędzi analitycznych i reklamowych, przetwarzane będą do czasu usunięcia tych plików cookies z urządzeń Użytkownika, nie dłużej jednak niż przez okres dwóch lat. Dane informatyczne przetwarzane dla zapewnienia bezpieczeństwa przechowywane będą bezterminowo.

3. Administrator zachowuje dane Użytkowników tylko dla siebie, a inne firmy, osoby czy instytucje będą miały dostęp wyłącznie w celu realizacji umowy lub działań na rzecz Administratora, lub gdy przepisy prawa wymagać będą od Administratora ich przekazania. Będą to zatem m.in. firmy hostingowe, firmy świadczące dla Administratora usługi marketingowe i informatyczne, dostawcy oprogramowania w chmurze, operatorzy płatności, firmy pocztowe i kurierskie, dostawcy narzędzi wskazanych w pkt 10 oraz nasze służby księgowe i prawne (biura rachunkowe, kancelarie prawne).

PRAWA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik ma prawo do:

a/ dostępu do swoich danych w każdym czasie,

b/ sprostowania swoich danych, jeśli są nieaktualne,

c/ usunięcia swoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania,

d/ prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

e/ cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (lub innej zgody, do której stosuje się przepisy RODO – takiej jak zgoda na newsletter lub używanie plików cookies)

PLIKI COOKIES

1. Pliki cookies, które są niezbędne dla funkcjonowania serwisu, zapisywane są automatycznie. W odniesieniu do innego rodzaju plików cookies, wymagane jest wyrażenie przez Użytkownika zgody. Oprócz wspomnianych wyżej „niezbędnych”, Administrator używa następujących rodzajów plików cookies;

– funkcjonalne – ułatwiające korzystanie z serwisu np. poprzez zapamiętanie preferencji użytkownika,

 – analityczne – pozwalające na analizowanie zachowań użytkowników na stronie, w celu poprawy jej użyteczności oraz jej promocji,

 – reklamowe – pozwalające na prowadzenie działań marketingowych, w szczególności tzw. remarketingu (czyli wyświetlania reklam w innych miejscach Internetu, z uwagi na odwiedzenie naszego serwisu) lub też wyświetlanie dynamicznych formularzy, opartych o analizę zachowania Użytkownika podczas wizyty w serwisie.

2. W serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i pliki cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z serwisu.

3. Zarządzanie plikami cookies odbywa się poprzez udostępnione na stronie narzędzie, które wyświetla się automatycznie podczas pierwszej wizyty w serwisie, w ramach którego Użytkownik może wyrazić zgodę na używanie poszczególnych kategorii plików cookies.

0
    0
    Koszyk
    Twój koszyk jest pustyKup bilety